Kärnor ur antropocen

Kärnor ur antropocen

Separatutställning på blås & knåda 2017. Glaserat stengods. Mått 300×200 cm.

Verket Kärnor ur antropocen anspelar å ena sidan på tanken att mänskligheten i modern tid har antagit karaktären av ett slags eroderande naturkraft och å andra sidan på den konkreta tekniken att borra djupt ner i litosfären för att samla in data om jordens historia. I relation till dessa två sidor har verket tillkommit som ett gestaltningsexperiment – hur skulle ett framtida geologiskt borrkärnearkiv från antropocen kunna se ut? I kompositionen kan betraktaren skönja spår av fabriker, QR-koder, valutakurser och avspärrningsband.