Nutidssediment

Nutidssediment – separatutställning på blås & knåda, Stockholm 7-25/10 2023.

Hur skulle ett framtida borrkärnearkiv från vår moderna civilisation kunna se ut? Vilka geologiska avlagringar är just nu i tillbildning genom samtidens infrastruktur, produktionsprocesser och masskonsumtion, och vilken syn på dessa antropocena sediment kan tänkas råda hundratusentals eller miljontals år i framtiden? Kommer avlägsna trans- eller post-mänskliga varelser ens att kunna tolka spåren av vår tid? 

I utställningen Nutidssediment tar Ylva W Franzén dessa frågor till utgångspunkt för ett tanke- och gestaltningsexperiment. Inför verken ska vi föreställa oss att vi från en framtida främmande horisont betraktar nuet som ett materiellt sammanpressat avlägset förflutet. 

Betraktaren möter sexton arkivlådor med keramiska kärnprover. Kärnorna symboliserar den säregna skiktning av naturprocesser och mänsklig påverkan som utmärker antropocen. Kanske går det att se tecken på storartade mänskliga bedrifter eller kanske tvärtom på människans fåfänga och maktlöshet? Med tillräckligt stort tidsavstånd tenderar dock dessa motsatser att nivelleras och alla de mänskliga passioner som lämnat spår i proverna kan undersökas i en anda av saklig undran.  

Foto: Markus Elblaus